JAARTHEMAS

2013-2014: Geneeskunst

Het Lionsjaar 2013-2014 heeft als thema Geneeskunst en staat in het teken van vriendschap en bezinning.

Zonder de evidence based medicine (geneeskunde gebaseerd op bewijs) en het toenemend aantal protocollen te kort te doen, is er meer dan het stellen van de diagnose en de begeleiding van de patiƫnt. Het verschil is met name gelegen in de ervaring en persoon van de arts. Daarin schuilt het verschil tussen geneeskunde en Geneeskunst. Niet techniek en protocollen tot de dood erop volgt, maar maatwerk, waarbij de mens centraal staat en niet zijn ziekte.

Dit jaar zullen nieuwe ontwikkelingen en vergezichten in de geneeskunde langskomen, maar ook aandacht voor de geneeskunst. Als apart onderwerp binnen de geneeskunst is euthanasie gekozen: een mogelijke manier van afsluiten van de begeleiding van de allerlaatste levensfase van een mens. Ook zal er aandacht zijn voor de geneeskracht van kunst, of de troost die er van uit gaat.

De thema commissie heeft een aantal avonden al ingevuld. Sprekers uit de zorgondernemershoek, zorginnovatoren en sprekers die zorgen hebben over de care.

Het subthema euthanasie komt op twee opeenvolgende vergaderingen tot zijn recht. De eerste avond wordt door de President ingeleid en gaat over begripsvorming en de huidige stand van zaken. De tweede avond hebben wij een gastspreker over een aanstormend onderwerp dat de komende jaren, met name bij de babyboomers de gemoederen bezig zal houden: euthanasie bij dementie. Het wordt een zoektocht naar de mogelijkheden en onmogelijkheden, zonder welke mening of overtuiging dan ook te veroordelen. De president hoopt dat iedereen na deze discussie op de/zijn toekomst op dit vlak is voorbereid en zijn eigen afwegingen kan maken.

Goede doelen

De goede doelen dit jaar zijn Nangoma Mission Hospital in Zambia, en Stichting Leergeld.

De wijnproeverij wordt dit jaar opnieuw gekoppeld aan Nangoma voor de bouw van een kinderafdeling aan de kliniek die wij twee jaar geleden al gesteund hebben. Dit gebeurt in samenwerking met Lions in de buurt van Nangoma, om zo een grant binnen te halen, waarschijnlijk van de North Sea Lions anders van Lions international of Wilde Ganzen. Daarom zullen de wijnproeverijen van dit en volgend jaar voor Nangoma bestemd zijn, waarbij wij het tweede jaar voorfinancieren.

Het Voetstappenpad wordt gekoppeld aan een lokaal doel, op nadrukkelijk verzoek van de VSP commissie en wel Stichting Leergeld. Stichting Leergeld is een landelijk initiatief dat lokaal uitgewerkt wordt, hier in Hilversum-Wijdemeren. Het doel is om kinderen te helpen uit gezinnen onder de armoedegrens met o.a. in natura donaties van leermiddelen, sport of hulp bij kunstzinnige ontwikkeling.