JAARTHEMAS

2015-2016: Verbinden

Het Lionsjaar 2015-2016 staat in het teken van: “Verbinden”. Verbinden kent vele dimensies maar in een tijd dat de samenleving verandert en mensen meer voor elkaar dienen te doen is het ook van belang dat wij onze rol als Lionsclub hierin verder inhoud geven.

Als raadslid zie ik hoe de rol van de overheid verandert en meer wordt verwacht van het individu zelf. Vanuit verzorgingsstaat transformeren we naar een participatiesamenleving. Met een duidelijke rol voor serviceclubs en onze Lions club in het bijzonder.

Bij de introductie van het thema “Verbinden” hebben veel Lions enthousiast gereageerd en ideeën ingebracht. In de themacommissie is hier verder over gesproken en zijn ideeën verder uitgewerkt voor het komende Lionsjaar. We denken hierbij aan welke waarden verbind mensen, effect van techniek, verbindingsvraagstukken in bedrijfsleven, Hilversumse wijken en buurten verbinden, ouderen met elkaar in contact brengen.

Ook maken we dit jaar een buitenlandreis, naar Marseille en Aix. Met name Marseille laat zien dat oud en nieuw een stad met vele uitdagingen een nieuwe impuls kan geven. Dit is ook mijn doelstelling met onze club en zal mij inzetten om binnen de club ook de verbinding te blijven leggen tussen de nieuwe leden en oude leden.

Dit jaar organiseren we een nieuw evenement in het Raadhuis Hilversum: de “We Serve dag”. De “We Serve commissie” zal de dag verder uitwerken met als doel om de vrijwilligers te bedanken met een onvergetelijke dag met muziek en culinaire verrassingen. Natuurlijk rekenen we op ieders inzet om hier een groot succes van te maken!

We Serve dag

Dit jaar gaan we ons ook verbinden met andere Lions clubs. Samen met Lions Club ’t Gooi zal “Het Groot Goois Dictee” worden georganiseerd. De opbrengst zal gaan naar de Bibliotheek in Hilversum voor een moderne tool voor laag geletterden. Het dictee zal in het raadhuis worden georganiseerd en live te zien zijn in de Hilversumse huiskamers.

Zoals aangegeven willen we dit jaar de goede doelen dichter bij huis zoeken en met namen richten op Hilversum. We laten het Nangoma Hospital en Stichting Leergeld niet geheel los maar de bijdrage zal minder zijn.

Frits Vogel
President
Lions Club Hilversum