JAARTHEMAS

2017-2018: Vogelvlucht

Allereerst natuurlijk de letterlijke betekenis van het jaarthema (Vogel)vlucht. We gaan het komende jaar wat meer leren over vogels waaronder de fascinerende migratie (vlucht) van honderden miljoenen vogels die zich elk jaar opnieuw voltrekt. Over dit onderwerp zullen wij tijdens één van onze tweewekelijkse bijeenkomsten (in vogelvlucht) worden bijgepraat door een deskundige en zal de president in het voorjaar van 2018 een vogelexcursie organiseren. Voorts zal onze Tailtwister aan het einde van onze bijeenkomsten het jaarthema nadrukkelijk “meenemen” in zijn slotwoord. Uw kennis over vogels zal aan het einde van dit jaar een aanmerkelijke vlucht hebben genomen.

Het woord vlucht in (Vogel)vlucht behelst eveneens de actuele schrijnende situatie rond de vluchtelingencrisis in Europa. Een crisis die nu al een paar jaar duurt, vrijwel alle landen van Europa raakt, tot grote verdeeldheid binnen de EU en bevolkingsgroepen leidt en waarvan het einde voorlopig niet in zicht lijkt. Er is grote onenigheid over de aanpak van de vluchtelingencrisis en ik vind het belangrijk en leerzaam om meer inzicht te krijgen in de vluchtelingencrisis en de problematiek daaromtrent. Diverse sprekers zullen hieraan een bijdrage leveren.

Tenslotte slaat (Vogel)vlucht op de situatie dat een mens op enig moment in zijn leven besluit zijn vlucht te nemen in iets dat altijd onmogelijk, onbereikbaar of onwaarschijnlijk leek. Zo zijn er talloze voorbeelden te noemen van mensen die plotseling hun leven helemaal omgooien, eindelijk gaan doen wat ze echt belangrijk vinden of aandacht gaan geven aan zaken die ze altijd al wilden gaan doen. Een verrassende en vaak ook een vrijwillige vlucht die wellicht een eye-opener kan blijken te zijn. We hebben al een spreker op het oog die ons zal meenemen op haar vlucht.

De Activiteiten

Twee jaar geleden is voor het eerst een zorgvrijwilligersdag georganiseerd. Vanwege het grote succes van met name ook de tweede editie van dit alom gewaardeerde evenement maar ook onze wens om juist voor langere tijd het verschil te kunnen maken voor een groep mensen, zal ook dit jaar de zorgvrijwilliger in het zonnetje worden gezet.

Daarnaast zal dit jaar de derde editie van het Groot Gooi’s Dictee plaatsvinden.

Met de We Serve Fonds Commissie zullen dit jaar weer alles in het werk stellen om op zoek te gaan naar een goede besteding van het spaargeld van onze club, met sociaal rendement voor de gemeenschap, en hopelijk ook een rendement voor onze goede doelen kas.

Naar aanleiding van een artikel in de NRC over het fenomeen “Ken uw Stad” quiz ben ik erg enthousiast geraakt om – hopelijk voor de langere termijn – een nieuw Lionsevenement te organiseren dat zowel leuk, leerzaam en nuttig is. En door de nauwe betrokkenheid van de mediastad Hilversum uitermate geschikt is om onze Lionsclub meer regionale publiciteit te geven. De dorpsquiz is inmiddels een groot succes in diverse dorpen en steden in Nederland. Met onze kennis en ons netwerk moet het mogelijk zijn om een dorpsquiz over Hilversum samen te stellen en te organiseren. Het is aan de nieuwe commissie onder leiding van Raymond Serré om hiermee aan de slag te gaan!

De Goede Doelen

Komend jaar zullen opnieuw Stichting Leergeld en Hospice Kajan op onze financiële steun kunnen rekenen.

In het kader van het jaarthema (Vogel)vlucht zal tevens ondersteuning plaatsvinden aan Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken en nog een nader te bepalen vluchtelingendoel.

Namens het bestuur wens ik u allen een voortreffelijk jaar toe waarin onze onderlinge vriendschap en het succes van onze Lionsclub opnieuw een grote vlucht zal mogen nemen!

Hartelijke groet,
Mark Eising
President
Lionsclub Hilversum Augustus 2017